Hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 05/01/2018, 18:42 [GMT+7]
.

 

Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác cán bộ; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; giám sát kê khai tài sản vừa được Tỉnh ủy tổ chức sáng nay.