Tổng kết chương trình phối hợp năm 2017

Thứ Ba, 09/01/2018, 18:56 [GMT+7]
.

 

Năm 2017, các cấp chỉ đạo chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện. Các chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt.