logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phong trào phụ nữ


Với chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, thời gian qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh BR-VT, bằng nhiều cách thức, giải pháp khác nhau đã thúc đẩy hành trình chuyển đổi số trong tổ chức Hội, qua đó giúp công tác Hội đạt nhiều kết quả tích cực.

23-06-2024 20:41:00Sao chép link1621
BÌNH LUẬN
Thời sự tối