Đất và Người: Nhà thờ Giáo xứ Vũng Tàu

Thứ Bảy, 21/10/2017, 15:49 [GMT+7]
.

Trong số những di tích-danh thắng-công trình đi vào lịch sử hình thành và phát triển phố biển VT, có không ít công trình phục vụ tín ngưỡng, tâm linh… Câu chuyện về đất và người BRVT trong chương trình Hòa nhịp phát triển, chúng tôi cũng đã từng giới thiệu đến quý vị những công trình có tuổi đời gần thế kỷ như là: Linh Sơn cổ tự, niết bàn tịnh xá, tượng chúa giang tay, tượng Đức mẹ Bãi Dâu…